Jitka Burgetová :: Soprano


Ohlasy


Ohlasy

Rusalka na zámcích

Rozhovor v Českém rozhlase v pořadu Host radiožurnálu.

Evžen Oněgin

Taťánu zpívá Jitka Burgetová bez slyšitelné námahy, introvertně, s vnitřní opravdovostí.

Hudební rozhledy 3/2002, Lenka Šaldová

Leoncavalova Bohéma

…barevně bohatě strukturovaný hlas Jitky Burgetové (Mimi) intenzitou a šíří upozorňoval na nový talent české operní scény.

Harmonie květen 2003, Eva Vítová

Dimitrij

Jitka Burgetová v roli Xenie je jednoznačně vynikající.

Prague Post 19. – 25. 5. 2004, Franz Kuzník

Dimitrij

Jen menší část sólistů obstála v nárocích, jež Dvořák klade. Patří sem v prvé řadě Richard Novák… i Jitka Burgetová.

Hudební rozhledy 6/2004, Jaroslav Someš

Širší nominace na cenu Thálie 2004 v oboru opera za roli Giorgetty v opeře Il Tabarro (Plášť).

Hodnocení poroty: V Pucciniho dramatické aktovce se Burgetová plně vžila do vypjaté, existenciální role Giorgetty a podala mimořádný, pěvecky i herecky přesvědčivý výkon

Plášť/Il Tabarro – Festival Opera 2005

…v inscenaci vynikla po všetkých stránkách Jitka Burgetová.

Scena.cz – rubrika festivaly 7. 3. 2005, Rudolf Leška

Evžen Oněgin – Loketský operní festival 2005

Do pozoruhodné pěvecké i herecké kvality vypracovala roli Taťány mladá sopranistka Jitka Burgetová, jež má dívčí něhu i horoucnost Puškinovy a Čajkovského hrdinky.

Právo 22. 7. 2005, Radmila Hrdinová

Krásná Rusalka ve Státní opeře Praha

Jitka Burgetová je prvotřídní Rusalkou. Poté co jsem slyšel Renné Fleming několikrát na CD, Jitka Burgetová je vynikající.

www.kulturkompasset.com, Henning Hoholt